Kongres Branży
recyklingu

Zapraszamy na specjalistyczną Konferencję, która odbędzie się w ramach międzynarodowych targów Recycling Tech. Tematyka spotkania skupiać się będzie na najnowszych trendach, innowacjach i wyzwaniach w branży recyklingu. W jej programie znajdziecie Państwo prelekcje ekspertów, panele dyskusyjne, warsztaty oraz prezentacje firm powiązanych sektorem.

Nasze forum dyskusyjne będzie integralną częścią targów, co pozwoli uczestnikom na korzystanie z pełnego wachlarza możliwości, jakie niesie za sobą międzynarodowa wystawa. Udział w nim to doskonała okazja, aby podyskutować z liderami rynkowymi, nawiązać cenne kontakty biznesowe i poznać najnowsze trendy z branży.

Celem wydarzenia jest stworzenie platformy spotkań i rozmów dla specjalistów, przedsiębiorców i pasjonatów branży, którzy chcą wymieniać się wiedzą, doświadczeniami oraz nawiązywać nowe kontakty biznesowe.

Ramowy program Konferencji podczas Recycling Tech:

 • Najnowsze trendy i innowacje w branży recyklingu
 • Digitalizacja i automatyzacja sektora
 • Nowe technologie w produkcji i procesach logistycznych
 • Wyzwania związane z zrównoważonym rozwojem branży recyklingu
 • Przykłady dobrych praktyk – prezentacje firm
 • Przyszłość branży recyklingu: prognozy i wyzwania
 • Zarządzanie produktem: najlepsze praktyki i trendy
 • Inwestycje i finansowanie w sektorze branżowym

Te tematy pomogą uczestnikom poznać aktualne zmiany w branży recyklingu, a także nawiązać cenne kontakty biznesowe i wymienić się wiedzą z innymi specjalistami z tej dziedziny.

PARTNERZY MEDIALNI

Konferencja dostarczy nowych inspiracji i poszerzy zasób wiedzy dla profesjonalistów z branży recyklingu i odzysku surowców, a dzięki połączeniu z branżową wystawą pozwoli uczestnikom poznać „na żywo” prezentowane na konferencji technologie i urządzenia, prezentowane w halach wystawowych. Podczas spotkania będzie można nawiązać kontakt z ekspertami i liderami branży, poszerzyć wiedzę praktyczną o najnowsze rozwiązania z zakresu recyklingi oraz nawiązać kontakty z innymi profesjonalistami z branży. Udział prelegentów z zagranicy pozwoli też na poznanie rozwiązań wdrażanych w Unii Europejskiej.

Dzień 1:
Przegląd trendów i wyzwań w branży recyklingu i odzysku surowców

 • polityka i regulacje w zakresie recyklingu oraz strategie zrównoważonego rozwoju
 • szara strefa w recyklingu
 • analiza rynku surowców wtórnych i prognozy rozwoju branży
 • efektywne zarządzanie odpadami i logistyka w procesach odzysku surowców
 • wykorzystanie danych i analizy w recyklingu i odzysku surowców
 • legislacja – wyzwania prawne w branży recyklingu i dialog społeczny
 • edukacja i budowa świadomości konsumentów

Dzień 2:
Praktyczne przypadki sukcesu w recyklingu i odzysku surowców

 • rozszerzona odpowiedzialność producentów (finasowanie)
 • rola inwestorów i finansowania rozwoju infrastruktury recyklingu
 • rynek recyklerów, a organizacje odzysku
 • baza danych o odpadach w Polsce – monitoring i raportowanie stanu rzeczywistego
 • innowacje w recyklingu opakowań
 • projektowanie produktów z myślą o recyklingu
 • współpraca międzynarodowa w zakresie recyklingu i odzysku surowców
 • rola startupów w branży recyklingu

W programie konferencji uwzględniono czas na prezentacje ofert wystawców, dzięki czemu mogą oni promować swoje rozwiązania technologiczne, materiały czy usługi wśród uczestników konferencji.

Informacje zawarte w tym harmonogramie, mogą ulec zmianie, ponieważ agenda wydarzenia stale się powiększa.